to main page
Kamus Bahasa Jawa → Contents
A

aba-aba, abab, abang, abar, ables, abrit ; abrit, abuh, abyor, acung, ada-ada, adang, adas, adhang, adhem, adhep, adhi, adi, adil, adoh, adol, adu, adus, agama, agem, ageman, ageng, agni, agul-agul, agung, aja, ajag, ajak, ajang, ajar, ajeg, ajeng, aji, ajur, akas, ala, alangan, alas, alem, aleman, alesan, aling-aling, alis, alok, alu, alum, alun-alun, alus, aluwung, ama, aman, amarga, amargi; amargi, amba, ambah, ambal, ambar, ambeg, ambet; ambet, amblas, ambèn, ambèr, ambrol, ambruk, ambu, ambung, ambus, ambyuk, ambyur, amem, amis, amèk, ampak-ampak, ampas, ampek, ampil; ampil, amping-amping, ampo, amrih, anak, ancang-ancang, ancas, ancer-ancer, ancik, ancur, anda, andaka, andhang, andhap, andheng-andheng, andhong, andika, andum, angen-angen, anget, angga, anggak, anggara, anggarbini, anggep, angger, angger-angger, anggon, anggur, angin, angin-angin, angkah, angkara, angker, angler, angluh, angon, angop, angsal, angslé, angslup, angur, angus, anèh, anjlok, anjok, anèm, anom, antawecana, antem, anteng, antop, antuk, anyang, anyang-anyangen, anyar, anyel, anyep, anyes, apa, apal, apek, apem, apes, api-api, apik, apu, apura, apus, ara-ara, arah, aran, arang, arang-arang, aren, areng, arep, arga, ari, ari-ari, aris, arit, arsa, arta, aruh-aruh, arus, arwah, asah, asal, asat, asem, asih, asin, asma, asmara, asmarandana, asor, asrep; asrep, asri, asta, asu, asung, ati, ati-ati, atis, atos, atur, aturi, atus, awak, awan, awang, awang-awang, awas, awèh, awis ; awis, awis-awis; awis-awis, awit, awoh, awon awon, awor

B

bab, babad, babagan, babak-bundhas, babal, babar, babaran, babat, babit, babon, babu, babut, bacem, bacin, bacut, badan, badhé, badhé; badhe, badheg, badhèk, badhug, bagaskara, bagus, bahu, bahureksa, bajang, bajing, bajul, bakal, bakar, bakda, bakul, balé, balang, bali, balèn, balung, banaspati, banda, bandan, bandar, bandayuda, bandha, bandhul, banger, banget, bangga, bangir, bangké, bangka, bangkèkan, bangkèlan, bangku, bangsa, banon, bantah, bantal, bantala, banting, banyak, banyu, bapa, bapang, bar, barang, barat, barep, baris, barès, baruna, barung, baskara, bata, batang, bathang, bathara, bathari, bathi, bathok, bathuk, batih, baut, bawa, bawang, bawang lanang, bawèl, bawéra, bawukkelamin perempuan, baya, bayan, bayar, bayem, bayi, bayèn, bayu, bèbèk, béda, bédhah, bebana, bebandan, bebasan, bebaya, bebayu, bebed, bebedhag, bebendhu, bebrayan, bebucal; bebucal, bebudhen, bebungah, bebuwang, becik, becus, bedaya, bedhidhing, bedhigasan, begawan, begundhal, beja, bejat, bekasakan, beksa, beksan, bekti, belang, belik, beling, belèk, bena, bendara, bendhé, bendha, bendhel, bendho, bendhol, bener, bengawan, bengep, bengi, bengkok, benik, bening, benjut, beras, berèt, besar, besmi, besèt, besus, beta, betah, betah; betah, bethèk, beton, beya, binarung, bingar, binggel, bingget, biyèn, béka, blaka, blalak-blalak, blanak, blarak, blatèr, blèdru, bledhèg, bledhèh, blereng, blesek, blirik, bèlèk, bléncong, bléndrang, bloloken, blondho, blorok, bluluk, bocah, bodho, bodong, boga, bojo, bokor, bolong, bolot, bonang, bong, borok, boyong, brabak, brahala, brahmana, bramantya, brambang, brangasn, branta, brastha, brindhil

C

éca; éca, cabé, cabar, cacat, cadhong, cagak, cakepan, cakot, cakra, cambah, campur, candala, candhik kala, candra, candramawa, cangkem, cangking, cangkir, cangklong, canthas, cantheng, canthing, canthèl, canthol, cantrik, capil, caping, caplak, caplok, cara, caraka, carang, carita, carup, cathet, cathèk, catur, caturan, cawé-cawé, cawang, cawet, cawik, cawis, cawuk, cédhal, cecak, cedhak, cegat, cekak, cekakakan, cekakik, cekel, celak, celempung, celuk, cemani, cemawis, cemeng, cemèng, cemplang, cemplung, cemèt, cendhak, cengkir, cepak, cepak-cepak, cepeng; cepeng(, ceplus, cepuk, cerek, ceriwis, cetha, cethik, cethil, cethèk, cethot, cicil, cicip, cidra, cilaka, cilik, cingak, cèkèr, climèn, clingus, clomètan, cluluk, cluthak, cocot, colok, colong, congor, conthèng, coplok, copot, coro, cotho, crah, cèrèt, céthok, cubles, cubluk, cucakrawa, cucuk, culek, culik, cundrik, cunduk, cungkup, cupet, cupu, curek, cures, curut, cuthik, cuwa, cuwil

D

dadak, dadakan, dadar, dadi, dadèn-dadèn, dados; dados, dagang, dahana, dahuru, dahwèn, dalah, dalan, dalem, dalu; dalu (ta, tkr), damar, dami, damèn, damu, édan, danawa, dandan, dandan-dandan, dandang, dandos; dandos, dapurwajah; dapur, dara, darbé, darma, dasa, dawa, dawet, daya, daya-daya, dédé, degan, deling, demèk, dengkul, dhadha, dhadhak, dhadhakmerak, dhadhal, dhadhu, dhadhung, dhagelan, dhalang, dhangka, dhawah; dhawah, dhawuh (ta; tk), dhayoh, dhédhé, dhèdhèl, dhèdhès, dhedhes, dhemen, dhidhis, dhingklang, dhingkluk, dhèmpèt, dhèndhèng, dhodhog, dhodhos, dhompol, dhondhong, dhongkol, dhoyong, dhudha, édhum, dhupak, dhuwit, dhuwur, dhéwé, èdi, dingklik, disik, dluwang, déné, dolan, dolanan, donga, dora, dosa, driji, drèngès, désa, dubang, duduh, dugang, dulit, dulur, dumuk, dumunung, dunung, duratmaka, duren, durung, dustha, duwa, déwa, dwi

E

eden, elar, eluk, embah, embuh, emoh, emplok, empuk, emut, enak, endas, endi, endog, enek, enem, enep, ener, enggèlèk, enggon, enjing; enjing (ta, tkr), entas, enték, entén, entén-entén, entup, entut, enyang, epang, erah, eri, esthi, estu, esuk (ta, tkr)

G

gabah, gada, gadhah, gagé, gagah, gagak, gagang, gagas, gagasan, gajah, gajih, galak, galar, galengan, galih, gaman, gambang, gambar, gambas, gambir, gambir anom, gambyong, gamel, gamelan, gampang, gampil, gamping, ganda, gandarwa, gandheng, gandhes, gandhol, gandhul, ganep, gangsal, gangsar, ganjar, ganjaran, ganjil, gantung, gaplek, gapuk, gapyuk, garan, garing, garu (ta; tk), garudha, garwa, gasik, gatel, gathot, gawé, gawan, gawang-gawang, gawat, gayuh, geber, gebug (tk, ta), gedhé, gedhang, gegana, gegayuhan, gegedhug, geger, gela, gelak, gelang, gelar, gelas, gelem, gelis, gemak, gemang, gembili, gemblak, gemblung, gembok, gembor, gemes, gemlethak, gemlundung, gemrégah, gemrubug, gemrudug, gemuk, genah, gendhakan, gendheng, gendhing, gendhèng, gendhuk, gendèr, gendruwo, gendul, geni, genjot, genthèng, genthong, genuk, geplak, gepuk, gerah, gerang, gerèh, gering, germo, gero-gero, geseng, getak, getap, getas, gething, gethuk, getih, getir, getun, gègèr, gila, gilig, ginanjar, giris, githok, glangsaran, glathik, glenik, glethak, glindhing, gludhug, glundhung, gènjèr, gèntèr, gobang, gocèk, godhag, godhog (ts, tk), godhong, gogor, gombak, gombal, gondhal-gandhul, gondhangen, gondhelan, gondhok, gondhol, gondhong, gori, gosong, gothot, gotong, gowang, gèpèng, grabah, gragal, gragapan, grahana, grana, grapyak, grenengan, gringgingen, gringsing, griya, grèsèk, grudhal, grudug, gruwung, gèsèh, gèthèk, gudheg, gudig, gudir, gugah, gugu, gugur, guling, gulu, gulung, gumpil, gumuk, gumyak (kr)), gundhul, gurah, gusah, guwa, guyon, guyub, gya

H

hara, hastha, hayo

I

iba, iberé, ibu, ical; ical, idep, ider, idhep-idhep, idhi, idu, iga, iguh, ijem; ijem, ijir, ijo, ijol, iket, iki, iku, ila-ila, ilat, iler, ili, imbal, imbu, imbuh, iming-iming, impèn, ina, ing, inger, ingklik, ingkung, ingon-ingon, ingsun, ingu, inuman, ireng, iring, iringan, isep, isih, isin, isis, itilklitoris, iwak

J

jaé, jabang, jabel, jabut, jadah, jaga, jagabaya, jagad, jagal, jagang, jail, jajah, jajal, jajan, jaka, jala, jaladri, jalak, jalaran, jaler; jaler, jalma, jalu, jaluk, jaman, jamas, jambé, jambak, jamban, jambul, jamu, jan, jangan, jangar, jangga, janggel, janggut, jangka, jangkar, janma, japa, jaré, jarak, jaran, jarang, jarem, jarik, jarit, jarké, jarwa, jatah, jathilan, jatukrama, jawa, jawah; jawah (tk,ta), jawat, jawata, jawi, jawil, jaya, jèbèng, jegog, jegur, jejeg, jejer, jejuluk, jelih, jembar, jembrak, jembut, jembutrambut kelamin perempuan, jempalik, jempol, jemuwah, jené, jenang, jenar, jenaté, jeneng, jenggong, jengkar, jengking, jengkol, jenthik, jepit, jeplak, jeram, jerit, jero, jerohan, jeruk, jethungan, jimat, jirih, jiwa, jiwit, jèjèr, jlèntrèh, jèmbrèng, jèngkèl, jodho, jojoh, jomplang, jorok, jothak, jèrèng, juju, jujug, jujul, jujur, julungpujut, julungwangi, jumadilakir, jumadilawal, jumantara, jumawa, jumbuh, jumpalitan, jungkat, jupuk, juragan, juwèh, jèwèr

K

éka, Kabeh, Kacu, Kacuk, Kacung, Kademen, Kadingaren, Kadipaten, Kadohan, Kakehan, Kambil, Kampleng, Kampul2, Kampung, Kana, Kanca, Kanda, Kandang, Kapok, Kapuk, Kasep, Kasur, Kathok, Kawat, Kebak, Kecelek, Kecik, Kemaki, Kemayu, Kembang, Kembar, Kembung, Kemingkel, Kemu, Kena, Kenceng, Kendel, Kendi, Kendil, Kendo, Kene, Kenthir, Kenthongan, Kenthu, Keplok, Kerdus, Kere, Kerek, Keri, Keselak, Kethak, Kikir, Kisruh, Kiwa, Klambi, Klapa, Klebon, Klebu, Klilip, Kluwih, Kobong, Kocak, Kodok, Kolak, Konangan, Kondang, Konthol, Koplok, Kopong, Kosok Balen, Kosokan, Kothak, Krama, Kramas, Kramat, Kucing, Kudu, Kudung, Kulit, Kulu, Kumat, Kumu, Kuna, Kura, Kutha, Kuwat, Kuwi

L

Labuh, Ladrang, Laku, Lalen, Laler, Lali, Lambaran, Lambe, Lamur, Lanang, Lancang, Landep, Lapangan, Lara, Laras, Laris, Latar, Lawa, Legi, Lelakon, Lelayu, Lemah, Lemes, Lempung, Lemu, Lemut, Lenga, Lengen, Lenggah, Lesehan, Lesus, Lima, Limpung, Lindu, éling, Linggih, Lintang, Lintu, Lirih, Liya, Liyane, èlèk, Lobok, Loji, élok, Loma, Lombok, Londo, Lor, Loro, Luber, Lugu, Lumantar, Lumrah, Lunga, Lungguh, Lurah, Luwe, Luwih

M

Mabur, Macet, Madang, Magglek, Malah, Malang, Males, Mambang, Mambu, Mampang, Mampir, éman, Manak, Mancah, Mancur, Mandek, Mandhan, Mandhi, Mandleb, Mangan, Mangap, Manggat-Manggut, Mangkakkei, Mangkali, Mantu, Manuk, Mari, Maring, Masang, Masem, Maslup, Mateng, Matoh, Matok, Mayar, Mayit, Mbanget, Mbecek, Mbelayu; mlayu, mbyar, Medakie, Medeng, Medhii; memedhi, Megar, Mekakat, Melaku, Melas, Melayu, Melebu, Melek, Melento, Melorot, Melotas, Melu, Melukok, Men; min, Menceng, Menclok, Mencong, Mendak, Mendek, Mendhelik, Meneh, Menek, Meneri, Menggok, Mengko, Mengo, Mengung, Menining, Menjeng, Menjep, Mennekhei, Mennyat, Menowo, Mentas, Mentong, Mentu, Merat, Merayo, Merem, Merene, Merengut, Meres, Meriang, Merie, Merindhing, Meripat, Merono, Merot, Mesem, Meteng, Methang, Meto-meto, Mettottok, Mettuttuk, Metuntung, micek, Midun, Mili, Milu, Mimpes, Minggat, Mingkem, Mithek, Mitoni, Miwik-miwik, Modhar; modar;modiar, Momrot, Mondok, Mowo, Mubeng, Muganei, Mulak-mulek, Mulane, Mumet, Munggah, Munuh, Munyer, Mupu, Murup, émut ; émut, Muyang Patek, Muyer, Muyi

N

Nabok, Nambani, Nandho, Nandur, Nawani, èncèr, Ndablek, éndah, Ndekek, Ndekok, éndha, éndhang, Ndhodhok, Ndhuwur, Ndublek, Nembei, Nembung, Nemen, Nesu, Ngabani, ngacengereksi; terangsang, Ngagir, Ngajak, nganti/ngasi, Ngarep, Ngawe;Ngawakai; ngawekani, Ngayap, Ngedok, Ngeduk, Ngelak, Ngelakoni, Ngelangi, Ngelenceir, Ngeliep, Ngembor, Ngemut, Ngencis, Ngendangi, Ngendep, Ngeplak, Ngerues, Ngeteri, énggal, Nggandheng, énggar, Nggenah, énggok, Nggoroh, Nggowo, Ngguang, Ngguyu, Ngiler, Ngisi, Ngising, Ngisor, Ngolok-ngolok, Ngombe, Ngomong, Ngompol, Ngoyak, Ngregelli, Ngrewangi, Ngumpet, Nguyuh, Nimbrung, Njaluk, Njambal, Njarak, Njegong, Nombok, Nompo, Nongkrong, Nothok, Nothol, énthéng, énthong, éntuk, Nuroni, Nyadong, Nyambut, Nyaplok, Nyelang, Nyelem, Nyeleng, Nyemplung, Nyokot, Nyolong, Nyonggrok, Nyonyot, Nyumbang, Nyungir

O

obah, obok-obok, obong, obor, oceh, ogak, ombak, ombe, omben-omben, omber, ombyok, omong, ompol, opak, ora, orak-arik, orat-arit, osik, owah, oyok, oyot

P

Padang, Pager, Pakan, Palang, Palis, Paman, Pancah, Pancal, Pandes, Panggah, Pangkon, Panin, Pantes, Pantheng, Papak, Papat, Parani, Paroh, Pas-passan, Pateni, Pathak, Pating, Payah, Pedes, Pedot, Pegat, Pegel, Pejuh, Peket, Pelem, Peli, Pelirik'ei, Pelo, Pencot, Pendak, Penggik, Pengkor, Penthelik'ei, Penthil, Penthol, Penthong, Penyak, Penyok, Peppek, Peppet, Perawan, Perot, Peteng, Pethil, Pethuk, Peyang, Picek, Pijo, Pilek, Piloni, Pindo, Pirang-pirang, Piring, Piro, Pithek, Pithes, Pitu, Plek-plek, Podo, Pohtol, Popok, Poro, Pothes, Poyok, Preges, Primpen, Pring;Pering, Pulen, Pumpung, Pupu, Puput, Puputan, Putu

R

éram

S

susususu; payudara

T

éthok-éthok

U

ubarampé, ucek, uceng, ucul, udakara, udal-udal, udan, udani, udel, udheng, udi, udud (ta; tk), udun, udur, uga, ugal-ugalan, ugel-ugel, uger-uger, uget-uget, ugi, ugungan, uja, ujar, ujub, ujur, ukara, ukir, ula, ular-ular, ulem, uleng-ulengan, uler, ules, ulet, ulu, ulung, uman, umbar, umbel, umbul, umbul-umbul, umek, umik-umik, umob, umpak, umplung, umum, umur, umyek, undamana, undang, under, undha, undha-undhi (tks), undhuh, undur, undur-undur, uni, unjuk, unta, untab, untal, untel-untel, unthuk, unting, untir, untu, untup-untup, upama, upaya, ura-ura, urik, urip, usada, usir, usus, usus-usus, utang, uwa, uwal, uwan, uwang, uwi, uyuh, uyup

W

, éwa, waca, wacana, wadal, wadanan, wadas, wadat, wadhag, wadhah, wadhang, wadhuk, wadi, éwadéné, wadon, wadul, wagé, wagu, éwah, waja, wajan, wajik, walanda, walandi, walang, wales, walesan, walèh, wali, walik, waluh, waluya, wana, wanadri, wanara, wanci, wandé; wandé, wanda, wandu, wangi, wangsit, wangun, wangwung, wani, wanita, wanodya, wanti-wanti, wanuh, waos, wara-wara, warah, warak, warangan, waranggana, warangka, waras, wareg, warga, wargi; wargi, warih, waringuten, waris, warna, warèng, warok, warsa, warta, warung, wasis, waskitha, waspa, waspada, wastani, wastra, watak, watara, watek, wates, waton, watu, wau, wawacan, wawansabda, wawas, wawasan, wayah, wayang, wayu, wayuh, wédang, wédhok, wedhak, wedhar, wedhi, wedhon (t, wedi, wedus, wegah, wekas, wekasan, wekdal; wekdal, wektu, welas, welèh, weling, wenang, wengi (tkr, tkr), wengku, wening, wentis, werdi, werna, weruh, wesi, wetah ; wetah, weteng, weton, wetu, wewaler, wewengkon, widada, widadara/i, wigati, wiji, wijik, wilang, wilangan, wilujeng, winarah, winengku, wingi, wingit, wingking; wingking, wingènané, winih, winisuda, wirama, wirang, wirid, wiridan, wiring galih, wiron, wiru, wis, wisa, wisik, wisma, wisuda, wisuh, wit, witikna, wiwit, wondéné, wong, wos, wos; wos, wot, wré, wrangka, wréda, wèt, wétan, wucal; wucal, wuda, wudhar, wudun, éwuh, wukir, wulang, wulu, wulung, wungkuk, wungu, wungu: wungu, wuninga, wuri, wuruk, wurung, wus, wusana, wuta, wutah, wutuh, wuwuh, wuwung, wuwus, wuyung, wéwé, wèwèh

Y

yaksa, yamadipati, éyang, yasa, yatra, yayah, yayi, yekti, yèn, éyup, yuswa, yuta, yuwana, yuyu

< to main page About | Support Us | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2008 Kamusiana XHTML | CSS Powered by Glossword