Kamus Bahasa Daerah di Indonesia
A

Abang, Abrit, Abuh, Adoh, Adol, Adus, Aja kaya kuwe, Akeh, Alot, Alu, Alum, Alus, Ambu, Ambung, Andeb, Andog, Angel, Angob, Angot, Anjog, Anteng, Antub, Anyeb, Anyes, Apa jenenge, Aran, Areng, Asrep, Asu Teles, Atos, Awan

B

Bacin, Badek, Badhogan, Bajisen, Balang, Balek, Baleng, Balung, Bambet, Bancik, Bandem, Bandot, Bangkotan, Banter, Banyu jarang, Bapane / ramane, Baseng, Batur, Bebel, Bedog, Bedut, Begu, Belih, Beling, Belis, Belis didis, Bendo, Benjut, Benyek, Biyunge/mamake, Blandring, Bleber, Bledek, Blekok, Blendung, Blotong, Blowak, Blusuk, Bobrok, Bodin, Bodol, Bodong, Bojo, Boled, Bongko, Bonyok, Borok, Brindil, Brodol, Bruk, Budek, Bujel, Bukak, Buntel

C

Cangap, Cangkem, Cangklong, Cawet, Cebrik, Cecek, Cekak, Cementeng, Cempulek, Cempuleke, Cengis, Cengkiwing, Cewok, Ciduk, Cilak, Cingkrang, Ciri, Clungkring, Clutak, Cocot, Codot, Coel, Colok, Compong, Cungur, Curut

D

Dablongan, Damun, Dayoh, Dekem, Dengklang, Derep, Dhandhang, Di cekeli, Diluk, Dimplok, Dingklang, Disit, Dobol, Dol, Dospok, Druwang, Dudut, Dupak

E

Eman, Eman-eman, Emut, Endas, Endhas, Endi, Endog, Enggane, Entong, Enyong

G

Gabur, Gagehan, Gagiyan, Gajul, Gamol, Gandul, Gandulan, Ganthet, Garing, Geblek, Gebrel, Gebuk, Gecek, Gedang, Gedebus, Gedibel, Gedig, Gedobragan, Geget, Gelis, Gelisan, Gemagus, Gembos, Gemerah, Gempar, Gempulung, Genah, Gencang, Gendhul, Gengsot, Gening, Geseng, Getih, Gigal, Gili, Giras, Glali, Glopot, Gompel, Gopret, Goreh, Goroh, Grandul, Graokan, Grawungan, Gripis, Grobyos, Growong, Gudel, Gudik, Gulu, Guluh, Gumbel, Guwang

I

Ider, Idu, Ijig-ijig, Ilang, Ilat, Iler, Iloh, Ilok, Inggeng-inggeng, Inyong, Isin

J

Jabrut, Jambrong, Jane, Janggel, Japar, Jaran, Jebul, Jegral jegrul, Jegug, Jembet, Jembreng, Jempalik, Jengat, Jengking, Jengko, Jeprah, Jingkrak, Jinjit, Jlantah, Jorokna, Jotos, Jrangkong, Jujul, Jungkat

K

Kabongan, Kakine, Kambe, Kampleng, Kanclep, Kanjut, Kantem, Kapicirit, Kaplak, Karo, Ke-leg, Keblethengen, Kecehan, Kecelik, Kecing, Kecocog, Kedep, Kelek, Kemlinti, Kemlithak, Kempol, Kemproh, Kemu, Kemukten, Kenchot, Kencot, Kentir, Keplak, Keplarak, Kepok, Kepret, Kepriben, Keprimen/kepriben, Kepriwen, Kepruk, Kereng, Kesenggruk, Kethek, Kewok, Kidul, Kintil, Kisik, Kiye, Kiyis-kiyis, Klenger, Klolodan, Klombrot, Kluben, Kluncur, Koit, Kolah, Konangan, Kongang, Kontal, Kopet, Kopok, Koreng, Kowen, raimu, Krawitan, Kroak, Kroncalan, Krowak, Kukur, Kula, Kuwe, Kyeh

L

Ladak, Lambe, Lamur, Landung, Langka, Langu, Larak, Laut, Lawas, Lawuh, Leg, Leled, Lempogen, Lemut, Lendek, Lenga liyem, Lepen, Lepet, Lesdrek, Lipen, liven, Liteng, Logro, Longko, Lulut, Lumah, Lumpang, Lunge, Lunge'/mlesat, Luruh

M

Mabur, Madang, Majikane, Mambrah-mambrah, Mandeg, Mandeng, Manga, Mangan, Mangga, Manggon, Mangslup, Maning, Manjing, Manteng, Maring, Mbadhog, Mbajor, Mbandreng, Mbedud, Mbegis, Mbejud, Mbengi, Mbledhug, Medang, Menangi, Mencire, Mencit, Menclok, Mencolot, Mencotot, Mendelik, Mendem, Mendosol, Mengkelung, Mengkered, Mengkirud, Mengko, Mengko disit, Meningan, Menjero, Menjutu, Menteleng, Mentiung, Mentolos, Mentuk, Mentung, Meprel, Mered, Merem, Metheng, Metot, Miang, Miki, Mili, Mingkem, Mlaku, Mlarat, Mlayu, Mleker, Mlekithi, Mlekunthet, Mlencing, Mlendhung, Mlengkhung, Mlenthing, Mlentho, Mlenthung, Mletet, Mlethek, Mlipir, Mlongo, Mlonos, Mlorod, Mlosdro, Mlothot, Mobad-mabid, Modod, Momod, nyonyot, Mrangkang, Mrendot, Mrengut, Mrobos, Mrojol, Mrongos, Mubeng, Mudun, Mukti, Munthul, Munyeng, Murub, Mutu, Mutung

N

Nang, Nangsang, Ndableg, Ndadag, Ndah-ndoh, Ndas, Ndean, Ndegeg, Ndekem, Ndekok, Ndeleng, Ndemek, Ndengak, Ndisiti, Ndlongop, Ndobol, Ndodok, Ndospok, Ndredeg, Ndulit, Ndupak, Nek/angger, Nembe, Nemen, Ngacir, Ngaksi, Ngangsu, Nganyami, Ngatang, Ngawag, Ngedebus, Ngeden, Ngelak, Ngeleg, Ngeleh, Ngencot, Ngendog, Ngentorang, Ngepeh, Nggerung, Ngglabet, Nggluntung, Nggromed, Ngguyu, Nginjen, Nginung, Ngising, Nglabrag, Nglabrug, Nglangi, Nglengok, Ngletak, Nglethak, Ngloler, Nglundung, Nglungker, Ngode, Ngremed, Ngrombot, Ngromed, Ngrungokna, Ngruwel, Ngudak, Ninine, Njagong, Njarem, Njarot, Njebluk, Njebrag, Njegur, Njelehi, Njempalit, Njengat, Njengkang, Njengking, Njentol, Njetor, Njiwit, Njokot, Njuh, Njunjung, Numpak, Nungkak, Nuwun sewu, Nyengkiwing, Nylekamin, Nylekamit, Nyokot, Nyong, Nyublek, Nyupang

O

Obah, Obong, Oglek, Oglong, Omah, Oncor, Ondol, Onggrongan, Order, Owah

P

Pacetan, Padon, Padu, Padung, Paha, Pahal, Pancen, Panci, Pandeng, Panjul, Pantek, Panteng, Patak, Pawon, Pedangan, Pejet, Pekok, Pemehan, Pencor, Pentelengi, Pentol, Penyot, Perek, Perrek, Peso, Petan, Peteng, Peyot, Picek, Pilak, Pilak Gesud, Piting, Plenyet, Pokrol, Pol-polan, Polok, Potes, Poyan, Priben

R

Rai, Rampung, Rawud, Rayat, Rek jes, Remu, Rewang, Rewog, Rika, Rika/ko/kowe, Rombot, Rowas-rawes, Rundog, Runggut, Runtah

S

Saiki, Sampeyan, Samplok, Saru, Sebul, Sege, Sege wadang, Sekarepe dewek, Semanger, Semaur, Semblothongan, Semblotongan, Sempalong, Semplek, Sengit, Sengkleh, Sentong, Sieng, Sigar, Sikah, Sikep, Sikil, Silit, Sing, Singit, Sodok, Sogrok, Soled, Sompal, Songkrah, Sosi, Sripilan, Sruwal, Sung, Sungkan, Sungkre, Suwek

T

Tabok, Tabuh, Tah, Tambeng, Tampek, Tandog, Tangi, Tatu, Tek ajar, Tek antem, Tek dhupak, Tek duphak, Tek gajul, Tek keplak, Tek khampleng, Tekek, Tekle, Teleh, Teles, Teles jebes, Tembelek, Temen, Tenimbang, Teo, Teol, Terpil, Tibe, Tlaleh, Tlembuk, Tlempos, Tlepong, Togrob, Tok, Tokol, Trumpah, Tubles, Tugel, Tukol, Tuku, Tul, Tume, Tumplek, Tumplek, wutah, Tunyul/ tunyuk, Turu, Turut

U

Udan, Udar, Udel, Udeng, Udud, Umbah, Umbel, Umbrus, Umeb, Undakan, Undang-udangane, Ungsum, Untu, Upil, Uplek, Uyah, Uyuh

W

Wadon, Waduk, Wadul, Wagu, Wahin, Wajan, Walang, Wandu, Wareg, Watu, Wawuh, Wedi, Weruh, Weteng, Wijil, Wingi, Wingko, Woh wohan, Wowohi, Wude, Wudel, Wudun

to main page AboutDonasiTop 10DictionariesFeedbackLogin top of page
© 2008 Adipura Net XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12-beta